Dignity Therapy

Zodra ouderdom of ziekte een grotere rol gaan spelen, kunnen mensen ook hun levenslust verliezen. Lichamelijke klachten,vermoeidheid en afhankelijkheid kunnen ertoe leiden dat mensen zich onzeker, angstig of depressief gaan voelen en zich terugtrekken. Een terugval in eigenwaarde en levenskwaliteit zijn dan vaak onnodige consequenties.

Dignity Therapy, in het Nederlands soms vertaald met 'waardigheidstherapie', werd ontwikkeld door de Canadese psychiater Prof. Dr. Harvey Chochinov om te voorzien in de psychosociale, existentiële en spirituele behoeften van mensen met een ongeneeslijke vorm van kanker. Dignity Therapy biedt de gelegenheid innerlijke rust te vinden wanneer twijfels en zorgen tot irritatie en eenzaamheid leiden op dit keerpunt in het leven. 

Dignity Therapy kan zoal helpen bij: 
  • het verminderen van gevoelens van angst, verdriet, eenzaamheid, schuld of spijt.
  • het bevorderen van een acceptatie en het terugkeren van een gevoel van controle.
  • het herstellen van zelfvertrouwen, zin en orientatie.
  • Het verbeteren van relaties en oplossen van konflikten.
  • het verder geven van een boodschap van betrokkenheid en kracht aan toekomstige generaties.
  • het vasthouden van informatie over behoeften, interessen en persoonlijke eigenschappen, waarmee later een hogere zorgkwaliteit ondersteund kan worden.
Dignity Therapy biedt een unieke gelegenheid om de belangrijkste herinnerinen en leermomenten uit het leven te herinneren en samen te vieren, doordat deze worden vastgelegd in een blijvend document. Tijdens een korte therapeutische ervaring, kunt u zich opnieuw kunnen verbinden met uzelf, en de mensen, die u dierbaar zijn. Nu en lang na u.

Een Dignity Therapy bestaat uit drie sessies.
  1. In de eerste sessie (ca. 40 min.) wordt u op het gesprek voorbereid.
  2. De tweede sessie (ca. 60 min.) bestaat uit een interview met een ervaren therapeut waarin samen de belangrijkste ervaringen uit uw leven worden besproken. Een geluidsopname van het gesprek wordt daarna getranskribeerd en omgezet in een persoonlijk document.
  3. Tijdens de derde sessie (ca. 45 min.) wordt een ontwerp hiervan voorgelezen, met u besproken en aangepast, zodat het uiteindelijke document zo wordt als u zich had voorgesteld.
Onderzoek heeft overtuigend aangetoond dat veel zieke en gezonde mensen overal ter wereld van Dignity Therapy profiteren. Daaronder inbegrepen zijn mensen met kanker, motorneuronziekte, dementie als ook gezonde verpleeghuisbewoners. De overtuigende ervaringen met patienten met kanker in Zwitserland, hebben ertoe geleid, dat we nu de voordelen van Dignity Therapy bij patienten met een beginnende dementie onderzoeken.

In de Dignity Therapy blikken we terug op eigen levenervaringen, zodat die houvast kunnen bieden voor de dingen die voor ons liggen. Laat u zich ook inspireren door de kracht van uw eigen levenservaringen. Materiele rijkdom kan gestolen worden; maar geestelijke rijkdom nooit.